Loading...

Súčasťou uvedenia vašej novej klimatizácie do prevádzky je správna montáž a inštalácia. Preto je nevyhnutné aby montáž vykonali zaškolení pracovníci, ktorí poznajú presný pracovný postup a majú dostatočné množstvo skúseností.

 

Postup montáže:

Po vykonaní obhliadky priestoru a správnom návrhu klimatizačnej jednotky je možné začať s montážou zariadenia. Postup montáže je veľmi špecifický a záleží od viacerých vlastností daného priestoru.

 1. Prepojenie jednotiek

  Bežná klimatizačná jednotka sa skladá z dvoch častí - vnútornej jednotky umiestnenej v interiéri a vonkajšej jednotky, ktorú je potrebné umiestnisť v exteriéri, na dobre vetranom mieste. Obe zariadenia musia byť prepojené dvojicou potrubí, cez ktoré bude počas prevádzky cirkulovať chladivo. Toto potrubie je vedené v dekoračných lištách alebo môže byť zasekané do muriva. Pri jednoduchších montážach kedy vonkajšiu a vnútornú jednotku oddeľuje iba obvodový múr je dvojica potrubí prakticky neviditeľná - takýto typ montáže je najmenej zložitý na stavebné zásahy.

 2. Odvod kondenzátu

  Ďaľším dôležitým krokom montáže je odvod kondenzátu z vnútornej jednotky. V ideálnom prípade je hadička na odvod kondenzátu zvedená do odpadu niekde v interiéri, kedy musí byť použitý sifón pre zamedzenie zápachu z kanalizácie alebo do exteriéru, kde môže skondenzovaná voda voľne kvapkať. V prípade, že tieto riešenia nie sú aplikovateľné, je potrebné kondenz zachytávať do nádoby, ktorú treba pravideľne vylievať. Takéto riešenie je vo väčšine prípadov použité aby sa predišlo príliš veľkým stavebným zásahom. V prípade potreby je možné odviesť kondenz aj z vonkajšej klimatizačnej jednotky.

 3. Zapojenie elektriny

  Samozrejmosťou je aj elektrické napájanie klimatizačnej jednotky. Hlavný elektrický prívod je vo väčšine prípadov privedený k vonkajšej jednotke. Jednotky do výkonu 5 kW môžu byť napojené aj z klasickej elektrickej zásuvky, pri väčších zariadeniach sa používa napájanie na samostatný istič. Vnútorná jednotka je elektrický napájaná káblom vedeným z vonkajšej jednotky, ktorý môže byť zároveň využitý aj ako komunikačný kábel medzi týmito zariadeniami. Tento kábel je vedený spoločne s potrubím.

 4. Kontrola a úpravy

  Pri montáži klimatizačných jednotiek je dôležité vykonať všetky kroky správne, aby mohlo byť zariadenie následne uvedené do prevádzky, a aby spoľahlivo fungovalo čo najdlhšie. Zároveň je však nevyhnutné vykonať montáž takým spôsobom, aby nebol narušený estetický vzhľad priestorov, a aby stavebné zásahy neovplyvnili celkovú funkčnosť či stabilitu stavieb.

 5. Upratanie

  Považujeme za štandard, že priestor zanecháme v rovnakom stave ako keď sme prišli. Prašnosť eliminujeme do maximálnej možnej mieri už počas montáže a následne po sebe vždy dôkladne upraceme. Zabezpečíme aj odvoz a ekologickú likvidáciu všetkých odpadov, ktoré sú s montážou klimatizačných jednotiek spojené.

KONTAKT

Potrebujete poradiť?

Neváhajte nám napísať! Radi vám odpovieme na akékoľvek otázky. V prípade záujmu vám zavoláme a dohodneme sa na obhlaidke priestorov a následne vám pripravím cenovú ponku.

  alebo volajte +421 901 909 909