Loading...

Cez zariadenia, s ktorými pracujeme prúdi vzduch, ktorý následne dýchame. Aby mali klimatizačné jednotky najlepšiu účinnosť a benefity pre zdravie ľudí, je potrebné sa o ne dôkladne a pravidelne starať. Zo skúsenosti vieme, že touto cestou chránime nielen životné prostredie, ale aj vaše zdravie a peňaženku. Ak sa chceme k životnému prostrediu postaviť zodpovedne, je našou povinnosťou predlžovať životnosť zariadení, či už záručnými alebo pozáručnými prehliadkami.

Postup servisnej prehliadky

  1. Servisné prehliadky sú vykonávané buď pred začatím letnej sezóny (apríl/máj) alebo po sezóne (september). Pri servisnej prehliadke je dôležité vyčistiť vnútornú aj vonkajšiu klimatizačnú jednotku a skontrolovať ich správnu funkčnosť.

  2. Vnútoná jednotka sa nachádza v interéri a filtruje vzduch, ktorý následne ľudia nachádzajúci sa v danom priestore dýchajú. Je preto veľmi dôležité, aby boli všetky filtre dôkladne vyčistené. Tepelný výmenník, na povrchu ktorého pri režime chladenia a odvlhčovania kondenzuje voda je potrebné vydezinfikovať špeciálnym prípravkom používaným na dezinfekciu a čistenie tepelných výmenníkov. Po vypnutí klimatizačnej jednotky je na povrchu tepelného výmenníka vlhko, chladno a tma, čo sú vynikajúce podmienky pre vznik plesní. To sa dá čiastočne eliminovať aj používaním režimu ventilátora pred vypnutím klimatizačnej jednotky, kedy vzduch prechádzajúci vnútornou jednotkou vysuší tepelný výmenník, a tak zabráni tvorbe plesní. Niektoré modely klimatizácií majú fuknckiu automatického vysúšania výmenníka.

  3. Vonkajšia jednotka je vystavená pomerne veľkému znečisteniu, keďže sa nachádza v exteriéri. Ak sa zanesie tepelný výmenník vonkajšej jednotky, zamedzí sa optimálnemu prietoku vzduchu, a to môže spôsobiť výrazné zníženie celkovej energetickej efektivity klimatizácie. Tepelný výmenník vonkajšej jednotky je najčastejšie čistený tlakom vody.

  4. Pri servisnej prehliadke je potrebné skontrolovať aj čistotu a priechodnosť hadičky na odvod kondenzátu, ktorá môže byť zanesená alebo upchatá. Ďaľšími dôležitými úlohami servisného technika je kontrola tesnosti celého klimatizačného okruhu a kontrola správnosti elektrického zapojenia. Na záver servisnej prehliadky sú skontrolované všetky funkcie klimatizačnej jednotky a odstránené zistené poruchy. Následne je klimatizácia pripravená na ďaľšie používanie.

KONTAKT

Potrebujete poradiť?

Neváhajte nám napísať! Radi vám odpovieme na akékoľvek otázky. V prípade záujmu vám zavoláme a dohodneme sa na obhlaidke priestorov a následne vám pripravím cenovú ponku.

    alebo volajte +421 901 909 909